Giới thiệu nhà máy [555] Ball joint

Giới thiệu nhà máy [555] Ball joint

 

Gohsyu Seiki Co.,Ltd was founded as a subsidiary of Gohsyu Forge Co.,Ltd.

Tháng 9 năm 1960 Được thành lập.
 Với vốn đầu tư 48 triệu Yên nhật. Tại địa chỉ
305 Takano, Ritto, Shiga, 520-3045 Japan
 

giới thiệu nhà máy 555

 

Đi đâu về chất lượng sản phẩm cho các bộ phận treo trên toàn thế giới 555 đã khẳng định được mình với hệ thống nhà máy tại Malaysia....và nhiều nơi trên toàn thế giới.

Chúng tôi là cung cấp chuyên nghiệp rotuyn 555 tại Việt Nam trên hệ thông phân phối ủy quyền tại Việt Nam.
 
PARTS NAME MANUFACTURER
TIE ROD END

KIA, HYUNDAI, TOYOTA ,NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA, ISUZU,
DAIHATSU, SUZUKI, SUBARU, HINO

RACK END

KIA, TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA, ISUZU,
DAIHATSU, SUZUKI,SUBARU

SIDE ROD ASSY

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA, ISUZU, DAIHATSU

BALL JOINT

KIA, HYUNDAI, TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA, ISUZU,
DAIHATSU, SUZUKI,SUBARU

CENTER LINK, CROSS ROD

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA, ISUZU, DAIHATSU

STABILIZER LINK

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA

DARG LINK

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, ISUZU, DAIHATSU, SUZUKI

IDLER ARM

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, DAIHATSU

PITMAN ARM

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA, DAIHATSU

BELL CRANK

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI

INNER ARM SHAFT KIT

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA, ISUZU, DAIHATSU


 

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn!

Tên:
Số ĐT:
Email:
Nội dung: