TÌM PHỤ TÙNG
Từ khóa

Phụ tùng Hyundai i20

Hyundai i20 1.4
(2008-2011)
Hyundai i20 1.4
(2012-2014)
Hyundai i20 Active
(2015)

Phụ tùng Hyundai i20 phổ biến

BI MAY Ơ TRƯỚC
GIẢM XÓC SAU
LỐC ĐIỀU HÒA
CỤM CÔNG TẮC LÊN XUỐNG KÍNH TỔNG
MOBIN-MÔ BIN
CẢN TRƯỚC MIẾNG DƯỚI
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN LÁI ĐIỆN
GIÀN LẠNH TRONG XE
BẢNG TÁP LÔ
PULY ĐẦU TRỤC CƠ
ĐĨA PHANH TRƯỚC
TĂM BUA PHANH SAU
MÔ TƠ BƠM XĂNG
TAY MỞ CỬA TRONG PHẢI
CẢM BIẾN VA CHẠM
HỘP ĐIỀU KHIỂN TÚI KHÍ
GIẢM XÓC SAU
ĐÈN HẬU MIẾNG TRONG PHẢI
MÔ TƠ QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ
NẸP CÀI CẢN TRƯỚC TRÁI
NẸP CÀI CẢN TRƯỚC PHẢI
MÔ TƠ TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN
HỘP ĐEN
CÂY LÁP PHẢI