TÌM PHỤ TÙNG
Từ khóa

Phụ tùng Hyundai Sonata

Hyundai Sonata
(2008-2009)
Hyundai Sonata/Y20
(2009-2012)
Hyundai Sonata/Y20
(2013-2015)
Hyundai Sonata/NF
(2008)
Hyundai Sonata/YF 2.0
(2010)
Hyundai Sonata
(2006-2008)
Hyundai Sonata 2.0
(2014)
Hyundai Sonata 11-China 2.4
(2011)
Hyundai Sonata-Máy dầu
(1999-2002)
Hyundai sonata 2.0
(2015)

Phụ tùng Hyundai Sonata phổ biến

ROTUYN CÂN BẰNG TRƯỚC TRÁI
QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ
LỐC ĐIỀU HÒA
CẢN SAU
CỐP HẬU
XƯƠNG ĐỠ CẢN SAU
XỐP ĐỠ CẢN SAU
HÔNG SAU TRÁI
NẸP MẠ CỐP HẬU
ĐÈN HẬU MIẾNG NGOÀI PHẢI
ĐÈN HẬU MIẾNG NGOÀI TRÁI
CỤM CÔNG TẮC LÊN XUỐNG KÍNH TỔNG
TAY BIÊN
LÒNG DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC PHẢI
LÒNG DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC TRÁI
ĐÈN PHA PHẢI
CẢN TRƯỚC
CHẮN BÙN GẦM MÁY TRÁI
CA LĂNG
ĐÈN GẦM TRÁI
ĐÈN GẦM PHẢI
MOBIN-MÔ BIN
GIÀN LẠNH TRONG XE
CẢN TRƯỚC
ĐÈN PHA TRÁI
THƯỚC LÁI
PULY ĐẦU TRỤC CƠ
TỔNG PHANH TRÊN
DÂY CUROA TỔNG
TAY MỞ CỬA TRONG PHẢI
TAY MỞ CỬA TRONG TRÁI
Ổ KHÓA NGẬM CỐP HẬU
CAO SU CÂN BẰNG SAU
TAI XE PHẢI
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRÁI
VAN ĐUÔI LỐC ĐIỀU HÒA
MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH CÁNH CỬA TRƯỚC PHẢI
MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH CÁNH CỬA TRƯỚC TRÁI
CHẮN BÙN GẦM MÁY GIỮA
ỐP ĐÈN GẦM TRÁI
Ổ KHÓA NGẬM CỬA SAU TRÁI
Ổ KHÓA NGẬM CỬA SAU PHẢI
CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA TRƯỚC TRÁI
CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA TRƯỚC PHẢI
CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM BÊN TRÁI
CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM BÊN PHẢI
GIÁ ĐỠ GIẢM XÓC SAU
CÀNG A PHẢI
BẦU TRỢ LỰC PHANH
GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI
GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI
TAY MỞ CỬA NGOÀI TRÁI